Hírlevél adatkezelési tájékoztatás

Tájékoztatásunk a Merosus Kft. reklámot is tartalmazó hírlevélküldésével összefüggő adatkezelési műveleteinek bemutatására terjed ki. A vállalkozásunk tevékenységi körébe tartozó egyéb adatkezelési műveletek leírását külön tájékoztató tartalmazza.

Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége: Merosus Kft.; képviseli: Kása Zoltán ügyvezető, https://merosus.hu/;  info@merosus.hu

A kezelt személyes adatok köre: név és e-mail cím.

Az érintettek köre: a hírlevélküldési listára feliratkozó természetes személyek. A listára feliratkozni a honlapunkon elhelyezett űrlapon lehetséges. A rendszer küld egy ellenőrző üzenetet a feliratkozáskor megadott e-mail címre.

Az adatkezelés célja: tájékoztatás a Merosus Kft. új blogcikkeiről, videóiról, oktatóanyagairól, szolgáltatásairól, eseményeiről, az igénybe vehető kedvezményekről, akciókról, a legfontosabb híreinkről.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás – az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig. A leiratkozás a hírlevélben elhelyezett linken történik.

Címzettek: a hírlevélküldéshez használt felületet a Bithuszárok Bt. biztosítja (2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.; info@bithuszarok.hu)

Érintetti jogok: Kérelmezheti tőlünk különösen a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban biztosított jogosultságokról bővebben tájékozódhat a honlapunkon elhelyezett adatkezelési tájékoztatóból: https://merosus.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Panaszkezelés:

Ha a Merosus Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, elérhetőség: info@merosus.hu, munkatársaink örömmel segítenek.

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza, az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá. Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu.

 

Dunaharaszti, 2022. november 9.