Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatásunk a www.merosus.hu honlappal és a honlapon hirdetett szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos tevékenységeinkre terjed ki. A cégünk kezelésében álló további honlapokon önálló tájékoztatást helyeztünk el. Gyakran papír alapon tájékoztatjuk megbízóinkat, partnereinket, attól függően, hogy milyen körülmények között találkozunk.

ADATKEZELŐ

Neve: Merosus Kft.

Elérhetősége: info@merosus.hu

Képviselő neve: dr. Kása-Richlach Mónika

Elérhetősége: monika@merosus.hu

Hivatalos levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 162.

Adatkezelő honlapjának címe: www.merosus.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-177872

 Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, JOGALAPJA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

KAPCSOLATFELVÉTEL– hozzájárulásod alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az info@merosus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a rólad kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például a nevedet törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségünk a számviteli bizonylatok megőrzése.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétel telefonon

telefonszám, név

Kapcsolatfelvételi lehetőség telefonon vagy elektronikus úton, tájékoztatás kérése a szolgáltatásainkról, visszahívás kérése.

Havonta automatikusan törlődik

Kapcsolatfelvétel e-mailen

név, e-mail cím és minden olyan személyes adat, amelyet az üzenetben elhelyezel

Hozzájárulás visszavonásáig, levelezőrendszer minden év januárjában kerül felülvizsgálatra.

Kapcsolatfelvétel űrlapon

név, e-mail cím, telefonszám, üzeneted tartalma

 

SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE– szerződéses jogalap (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Ajánlatkérés

név, e-mail cím, telefonszám, üzenet

Ajánlat megválaszolása céljából kapcsolattartás az érdeklődővel, szerződő partner beazonosítása. Üzleti levelezés.

Az ajánlat elfogadása esetén 5 év.

Ha nem kerül elfogadásra az ajánlat, levelezőrendszer évenkénti felülvizsgálata során töröljük, törlési kérelem esetén is törlésre kerül.

Megrendelés

e-mail, kapcsolattartó adatai (mobilszám), számlázási név és cím, megrendelés időpontja, megrendelt szolgáltatás

Ügyfelünk beazonosításához feltétlenül szükséges adatok kezelésének célja: kapcsolattartás az ügyfelünkkel és a szerződés teljesítése.

5 év

Konzultáció személyesen vagy telefonon

név, e-mail cím vagy telefonszám, időpont

Szerződés teljesítése, állapotfelméréshez szükséges információk beszerzése.

Szerződés fennállása alatt, évente felülvizsgálat

Szerződések (felhasználói, kiadói, megbízási, DPO)

természetes személy neve és személyi azonosító adatai (anyja neve, születési hely és idő, lakcím), bankszámlaszám, szerződés tárgyától függően egyéb azonosító adatok (TAJ szám, adóazonosító jel); egyéni vállalkozó neve, lakcíme, nyilvántartási száma, adószáma, jogi személy partnerek kapcsolattartójának neve, elérhetősége, jogi személy képviselője

szerződési feltételek rögzítése írásban, a szerződő partner beazonosításához és a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokkal

5 év

Belépés a honlap belső felületére

név, email cím, jelszó (rendszer által generált - nem helyreállítható)

A kérdőív kitöltők részére jelszó generálása és kiküldése, a belépők azonosítása.

30 napig

Belépés a kérdőívhez, vizsgához

jelszó

A kérdőívhez hozzáférés biztosítása

30 napig

Kérdőív kitöltése és kiértékelése, kiküldése

név, e-mail cím, a kérdésekre adott válaszok (anonim kérdőív esetén nincs kezelt személyes adat); elért eredmény %-os arányban és pontszám szerint.

A felkészülést követően a tudásszint felmérése.; A teszt részletes eredményének kiküldése a kitöltő részére

30 napig

 

SZOLGÁLTATÁSAINK ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE– szerződéses jogalap (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Fizetés

név, bankszámlaszám

Szerződés teljesítése a vásárló által választott fizetési móddal.

1+8 év a számlakivonatok megőrzési ideje, értesítő sms-ek törlése havonta

 

SZÁMLÁZÁS– jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk 1. bek. c) pont); a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) számla kötelező elemei

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Számlázás

számlázási név, számlázási cím, e-mail cím

Számlázási kötelezettség teljesítése, a jogszabályban előírt adatokkal.

1+8 év

 

HÍRLEVÉL / eDM KÜLDÉSE– hozzájárulásod alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdés

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az info@merosus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a rólad kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például a nevedet törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségünk a számviteli bizonylatok megőrzése.

 

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Hírlevél kü

név, e-mail cím

Szolgáltatásaink népszerűsítése, rövid híreink kiküldése, új termékeink bemutatása az önként feliratkozók részére.

leiratkozásig

 

JOGI SZEMÉLY PARTNEREINK, KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE– jogos érdek alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. f)

 

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Jogi személy partnerek, beszállítók természetes személy képviselőinek és kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai

a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása

Szakmai és üzleti kapcsolattartás azon partnereinkkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot

Üzleti vagy szakmai kapcsolat fennállásáig, tiltakozásig

 

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE– hozzájárulásod alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az info@merosus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a rólad kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt.

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Elektronikus megfigyelő rendszer

képmás

Vagyonvédelem

Hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 72 óra a tárolási idő

 

 

FÉNYKÉPEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA– hozzájárulásod alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48. § (hozzájárulás a nyilvánosságra hozatalhoz)

 

Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az info@merosus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a nyilvánosságra hozott képet.

 

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Képek nyilvánosságra hozatala

képmás-kidolgozott referencia képek

tevékenység bemutatása, referencia képek közzététele

hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlésig

 

FACEBOOK OLDAL ÉS CSOPORT MŰKÖDTETÉSE– hozzájárulásod alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

A Facebook és a Merosus Kft. közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatást a Facebook oldalunkon elhelyeztük a Jegyzetek lapfülön

Tevékenység

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Facebook oldal és csoport (Merosus Kft. és GDPR Szakértői csoport)

név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, bejegyzéskedvelések, hozzászólások, privát üzenetek

Tevékenységünk iránt érdeklődők részére rövid hírek megosztása, eseményekről és új szolgáltatásokról tájékoztatás. Adatvédelmi szakértőkkel összefogás, véleménycsere.

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

 

Oldalunkon egyetlen sütit helyeztünk el, mégpedig a sütit elfogadó sütit (ehhez nem kell hozzájárulás). Mégis kihelyeztünk egy süti elfogadó sávot is, de csak azért, nehogy szó érje a ház elejét, és pont nálunk maradjon le az oldalról az a rendkívül fontos sáv, amelynek eltörlésére a jövőben alappal számítunk.

 

Figyelmeztetnünk kell azonban, hogy oldalunkat összekötöttük a két közösségi oldalunkkal (át tudsz menni a Facebook és az instagram oldalakra, meg tudod osztani a Facebookon a bejegyzéseinket). Ezek a közösségi oldalak szintén elhelyeznek a gépeden sütit, olyanokat is, amelyek személyes adatokat gyűjtenek rólad. Ezeket az adatokat nem ismerjük meg, nem látjuk. Ha nem szeretnéd, hogy a közösségi oldalak sütiket helyezzenek el a gépeden, kérünk téged, kapcsold ki a saját böngésződben a lehetőséget.

Összefoglalva: mi nem gyűjtünk rólad személyes adatot sütiken keresztül, más rendszerek viszont igen, de ezeket uralhatod, irányíthatod.

A saját böngészőben lehetőség van a sütik kikapcsolására:

 

 

MÁS MARKETING TEVÉKENYSÉGET NEM FOLYTATUNK HONLAPUNKON

 Honlapunk nincs összekötve más rendszerekkel, követő kódot nem ágyaztunk be. Oldalunkon keresztül van lehetőséged megosztani a Facebookon a bejegyzéseinket, a saját döntésed alapján, ezekben az esetekben nem látjuk, ki osztotta meg a bejegyzést és a közösségi oldal adatkezelési tájékoztatása lép érvénybe.

Oldalunkon keresztül a megfelelő gombra kattintással megtekintheted instagram vagy facebook profilunkat, ezt a tevékenységedet mi nem látjuk, fogalmunk sincs róla, ki kattintott rá.

 

Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

Tárhelyszolgáltatás

Computerfutár Kft.; Székhely: 2364 Ócsa, Nefelejcs u. 35.; Adószám: 23163751-2-13; Telefonszám: 06-29-379-204; E-mail: info@computerfutar.hu

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez,  szerver karbantartási munkálatok. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás nekünk).

Könyvelés

AdminSys Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; Tel: 06-1-4453321

Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk.

Elektronikus számlák hitelesítője:

Számlaközpont Zrt.

7623 Pécs, Nagyvárad utca 15.

Tel: +36 20/215-0103; Email: informacio@szamlakozpont.hu

Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz. Egyedi adatfeldolgozói szerződést nem kötöttünk.

Facebook Inc., - közös adatkezelés

Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

Online- Kérdőív felületét biztosítja

Bíró Sándor EV, 4031 Debrecen, Töhötöm utca 70., info@online.kerdoiv.com

Hozzáférés a kérdőívek kitöltőjének nevéhez, e-mail címéhez, a kérdésekre adott válaszokhoz. 

 OTP Bank Zrt. - önálló adatkezelő

www.otpbank.hu; +36 (1) 366 6666

Hozzáférés a bankszámlakivonatokhoz, a természetes személyek nevéhez és bankszámlaszámához átutalással történő fizetés esetén.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

 

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

A következő személyes adatkategóriákban találkozhatunk személyes adataiddal:

neved, e-mail címed, telefonszámod, számlázási neved, számlázási címed, foglalkozásod vagy fényképed (ha a leveleid végén megjeleníted), bankszámlaszámod, levelezési címed, hozzászólásaid különböző felületeken, esetleg videófelvétel rólad.

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetsz a következő jogosultságokkal:

  1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogosult vagy visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e és ha igen, mi tájékoztatunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk neked, hol tehetsz panaszt stb.

 

  1. Helyesbítéshez való jog

Ha elírtuk a nevedet, a telefonszámodat, az e-mail címedet, vagy bármely más személyes adatodat, kérésedre helyesbítjük, vagy kiegészítjük azokat. Kérésedre sem módosítjuk a leveled végén elhelyezett fotót, amit köszönünk, jó dolog archoz kötni a levélírót. Ha valakinek átadtuk a személyes adataidat, neki is szólunk, javítsa, amit javítani kell.

 

  1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Kérned sem kell, magunktól töröljük indokolatlan késedelem nélkül az összes személyes adatot rólad, ha visszavontad a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha jogalap nélkül kezeltünk rólad egy személyes adatot, ami nehezen elképzelhető, szintén törölni fogjuk.

Írtuk már feljebb is, a jogos érdeken alapuló adatkezelésünk ellen tiltakozhatsz, törlés lesz a vége gond nélkül.

Személyes adatot nem hozunk nyilvánosságra, ezért az elfeledtetéshez való jogot nehéz értelmezni nálunk. Nem lehet tudni, mit hoz a jövő, ha mégis előfordulna, mert mondjuk névvel adsz rólunk klassz véleményt, vagy kiteszünk egy közös fotót a közös munkáról, majd később élni szeretnél az elfeledtetéshez való jogoddal, megtesszük az ésszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsuk neked.

 

  1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolod, nem kezeljük pontosan a személyes adataidat, kérheted a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Azt már írtuk, elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk rólad személyes adatot, de ha mégis, törlés helyett a korlátozást is kérheted.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de neked van rá szükséged, mert pl. jogi igényeid érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheted, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, azaz tartogassuk még kicsit.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

 

  1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhatsz a személyes adataid kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak üzleti partnereink kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja. Kedves Partnereink! Mindannyian tudjátok hol értek el minket, a tiltakozásokat is oda várjuk.

  1. Adathordozhatóság

Kérheted, hogy az automatizált módon történő adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk neked, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheted, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Hm… tekintve, hogy milyen kevés adatkategória jöhet szóba (név, e-mail cím, telefonszám, esetleg hozzászólás), gyanítjuk, nem tőlünk várod a megoldást. Ha mégis, nagyon szívesen átadjuk neked vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat

 

  1. Automatizált döntéshozatal

Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így megbízóinkra nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya

 

 

Elrontottunk valamit? PANASZ

Ha úgy érzed, szabálytalanul kezeljük a személyes adataidat, ügyfélszolgálatunk örömmel segít és nyomban megbeszéljük a problémát. Itt várjuk az üzenetedet: info@merosus.hu

Ha nem velünk szeretnél társalogni, bíróság előtt is érvényesítheted a jogaidat. Erre polgári per keretében van lehetőséged. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelyed szerinti törvényszékre kell benyújtanod a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod:  http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éred el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk. Profilalkotást sem.

 

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Honlapunk, tárhelyünk és szerverünk biztonságáról állandó informatikai partnerünk gondoskodik. Tanúsítványok, jogtiszta szoftverek, vírusírtók, bonyolult jelszavak védik a rendszerünket.

A fizikai védelem is adott: rács a bejárati ajtón, riasztó berendezés, távfelügyelet, elektronikus megfigyelőrendszer, páncélszekrény.

 

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2018. december 18-án lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be, szintén átírjuk, kiegészítjük, még hosszabbá tesszük.

Korábbi tájékoztatónkhoz képest, amely 2018. május 25-én lépett hatályba tartalmi változást nem tartalmaz, a szerkezeten változtattunk.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály:  az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

 

Dunaharaszti, 2018. december 18.