Kihirdették az ún. dróntörvényt

2020. december 22-én kihirdették a dróntörvényt, ez az a törvény, amelyet 2020. december 16-án fogadott el az Országgyűlés.
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Fotó: Rei Imagine / Shutterstock

Mit módosít az ún. dróntörvény és hol érjük el?

A pilóta nélküli légijárművek üzemelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIX. törvény HÁROM, már létező törvényt módosít:

  • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (Lt.);
  • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.);
  • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.).

Kihirdetésre került: a Magyar Közlöny 285. számában.

Mit jelent a dróntörvény kihirdetése?

A kihirdetés szükséges ahhoz, hogy érvényes legyen a jogszabály. Tehát most vált érvényessé a módosítás.

Ma még nem kell alkalmazni a kihirdetett jogszabályt. Egyes részletei 2021. január 1-jén lépnek hatályba, de találunk benne olyan szabályokat is, amelyek csak a kihirdetést követő 16. vagy 31. napon. A nagy felháborodást keltő szabályok, mint például a magánlaksértés szabálysértési alakzatának a kiegészítése vagy a büntetőjogból ismert tiltott adatszerzés tényállása, amelyet a drónokra szabtak, január 1-től alkalmazandó. Ugyanígy a nyilvántartási kötelezettség is.

Miért volt szükség a módosításra?

Mert a drónhasználat keretrendszerét meghatározó (EU) 2019/947 rendelet egyes kérdéseket tagállami hatáskörbe utalt.

Mi történik most?

Várunk.

Mire várunk még?

További részletszabályokra, amelyek minden valószínűség szerint alacsonyabb szintű jogszabályban jelennek majd meg, azaz nem törvényben. Ha nem törvényben, akkor miben? Ebben a szabályozási tárgykörben a kormányrendelet és a miniszteri rendelet jöhet szóba.

Drónfotósként szeretnénk tudni például azt, hogy hogyan lehet a kötelező regisztrációt megejteni, hogyan változnak az eseti légtérhasználati engedély igénylésének a szabályai, kik szervezhetnek oktatást, hol és hogyan tudunk vizsgázni.

Ha elolvassuk a Magyar Közlönyt, ismerni fogjuk az új szabályokat?

Amelyeket a frissen kihirdetett törvény tartalmaz, azokat igen, a részletszabályokat nem. Mivel ez egy módosítása a már korábban is létező három jogszabálynak, tulajdonképpen csak részleteket ismerünk meg, ámde igen fontos részleteket. A módosításokat egységes szerkezetbe kell foglalni a már létező szövegekkel. Az egységes szerkezetű jogszabályokat díjmentesen elérjük több forrásból is, ezek listáját ebben a cikkben foglaltuk össze

A saját tapasztalatunk az, hogy kellemesebb az egységes szerkezetű szöveget lapozgatni, ugyanis könnyebb megérteni, ha egyben látjuk azt, ami összetartozik. Erre egy jó példa a szabálysértési törvény 166. §-ának a módosítása, amelyről az egységes szerkezetű szövegnél nyomban meg tudjuk állapítani, hogy a magánlaksértésre vonatkozik és kizárólag magánindítvány alapján van helye szabálysértési eljárásnak. Ezek a részletek nem derülnek ki, ha kizárólag a Magyar Közlönyben megjelent módosító szöveget olvasgatjuk.

Mikor érkeznek a további részletszabályok?

A részletszabályok megalkotásával meg kellett várni a fő szabályok kihirdetését. Ez most történt meg. Elméletileg bármikor megjelenhetnek. Akár a két ünnep között is.

Ami aggodalomra adhat okot, az az, hogy a jogszabályok előkészítése során biztosítani kell a társadalmi egyeztetést. Az általános egyeztetés, ami minden esetben kötelező, azt jelenti, hogy egy erre kijelölt honlapon közzé kell tenni a tervezetet. Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a jogszabály tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, de a tervezetet ilyen esetben is közzé kell tenni. Találkozott már valaki a közzétett tervezetekkel ezen az oldalon?

A jogszabályok bizonyosan készülőben vannak, már tavasszal véleményezte az első változatokat a NAIH. A honlapjukra kihelyezett dokumentumok szerint áprilisban három további jogszabály megalkotása volt folyamatban a most kihirdetett törvényen kívül:

  • A távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, valamint a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló ITM rendelet.
  • A légiközlekedéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló ITM rendelet.
  • Az egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet.

Honnan fogjuk tudni, hogy elkészültek a részletszabályok?

Minden bizonnyal nagy hírverés kíséri majd az eseményt, sokan várjuk a részletszabályokat. Van azonban hivatalos forrása is a tájékozódásnak, elegendő a Magyar Közlöny legfrissebb számait fellapozni, ugyanis minden jogszabályt ki kell hirdetni a Magyar Közlönyben (önkormányzati rendelet kivételével).

Tudunk majd szabályosan drónfotókat készíteni 2021. január 1-jétől?

Még nem látjuk, miként lesz lehetséges. Mi is szeretnénk.

A karácsonyra kapott drónt hetekig ki sem próbálhatjuk?

Előfordulhat. Ez eddig sem volt másképp, ha a szabályokat követve szerettük volna használni a drónt. Szükségünk volt biztosításra, eseti légtér használati engedélyre, egyes esetekben előzetes bejelentésre is. Az új időszámítás során szükségünk lesz továbbá regisztrációra, vizsgára, kategóriától függően egyéb dokumentumokra stb. Hogy mennyi ideig tart eleget tenni minden kötelezettségnek, azt akkor fogjuk tudni megmondani, ha minden részletszabály ismert lesz.

Blog témák

További olvasnivaló