Az oktatási célú szabad felhasználás

Pedagógusoknak, diákoknak, alkotóknak fontos a frissen kihirdetett rendelet, amely egyes szerzői jogi szabályokat módosít vagy kiegészít. Az iskolai foglalkozások keretében a veszélyhelyzetet megelőzően is szabad volt felhasználni más szerzők műveit (fotóművészeti alkotásokat, filmrészleteket, irodalmi műveket, zeneműveket stb.), a megfelelő szabályok betartásával.
Facebook
LinkedIn
Email
Illusztráció: Pixabay / Khamkhor

A tantermen kívüli oktatás új helyzet elé állította a pedagógusokat és a diákokat egyaránt. Internetes platformokon keringenek védelem alatt álló alkotások, műrészletek, erre a helyzetre nem tartalmazott iránymutatást a szerzői jogi törvényünk.

Az oktatási célú szabad felhasználásra vonatkozó szabályokat rendezte a 125/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet, amely megtekinthető a Magyar Közlöny 77. számában.

A rendeletet tegnap hirdették ki és a mai naptól hatályos, a veszélyhelyzet megszűnéséig kell alkalmazni az új szabályokat.

A rendelet megfogalmazása most sem túl egyszerű, ezért apró segítséget nyújtunk az eligazodáshoz.

A szabad felhasználásról általánosan tudni érdemes:

  • a szerző engedélyét nem kell beszereznünk,
  • csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon,
  • a felhasználás alapvetően ingyenes (díjtalan).

Az iskolai célú felhasználásról tudni érdemes:

Akkor tekinthető iskolai célúnak a felhasználás (pl. fotó beillesztése egy videóba, fotó átalakítása festménnyé, fotó lerajzolása, zenei aláfestés a videóinkhoz), ha

  • az az óvodai nevelésben,
  • az általános iskolai,
  • középfokú iskolai oktatásban,
  • szakképző intézményben folyó szakmai oktatásban,
  • az alapfokú művészeti iskolai oktatásban
  • vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőfokú oktatásban a tantervnek, illetve a képzési követelményeknek megfelelően valósul meg.

Az idézés szabályai:

Nem változnak a szabályok, a mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti. Fotóművészeti alkotások felhasználására továbbra nem alkalmazható ez a szabály, fotót idézni, fotóról idézni nem lehetséges.

Az átvétel szabályai:

Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést meghaladja. Például: egy fotóművészeti alkotás felhasználása a szemléltetés érdekébe, de ide tartozik a nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű, film részlete is, továbbá a kisebb terjedelmű önálló művek is.

Nem szükséges a szerző, továbbá szomszédos jogi jogosult engedélyét beszerezni az átvevő mű (tehát amit mi állítunk elő) többszörözéséhez és terjesztéséhez, ha azt az irányadó jogszabályoknak megfelelően tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik (ez változatlan szabály).

Új kiegészítés: nem szükséges a szerző, továbbá szomszédos jogi jogosult engedélyét beszerezni az átvevő mű iskolai oktatás céljából az iskolai oktatás helyszínén történő digitális formában, elektronikus eszközön történő felhasználásához, illetve biztonságos elektronikus hálózaton keresztül történő nyilvánossághoz közvetítéséhez.

Magyarul: szemléltethetjük a nebulóknak a szarvasmarha testfelépítését kortárs fotóművészeti alkotások segítségével is, de csakis a biztonságos rendszerünkön belül.

Mit értünk biztonságos elektronikus hálózat alatt?

Az olyan műszaki megoldást, amely megakadályozza a lehívásra hozzáférhetővé tett műnek az iskolai oktatást végző és igénybe vevő személyek körén kívülre irányuló közvetítését. Magyarul: csak azok férjenek hozzá a művekhez, akik átadják a tudást és akik örömmel vagy kevésbé lelkesen befogadják.

Arra figyelni kell, hogy a tevékenységünk nem lehet üzletszerű. Azaz kerülni kell a rendszeres, haszonszerzési célú felhasználást, például ne szedjünk be előfizetési díjat az oktató videóinkra, amelyhez zenei aláfestésnek oltalom alatt álló művet használtunk.

Az átdolgozás szabályai:

Iskolai oktatási célból, iskolai foglalkozás keretében a rendeletet megelőzően is átdolgozhatók voltak a védelem alatt álló művek, ami újdonság, hogy a biztonságos elektronikus hálózaton keresztül tartott foglalkozást is bele kell érteni a foglalkozások körébe.

Mit tehetünk meg az átdolgozott művekkel?

Az átdolgozott művek felhasználásához továbbra is szükséges az eredeti mű szerzőjének (szomszédos jogi jogosultnak) az engedélye, néhány kivételtől eltekintve.

Így például, ha fotókról készítünk festményt vagy fotókból állítunk össze videót és új egyéni, eredeti alkotást hozunk létre, azt iskolai foglalkozás keretében tartott előadáson bemutathatjuk. A már említett biztonságos elektronikus hálózaton keresztül megmutathatjuk az osztálytársainknak és a tanárainknak, azaz „közvetíthetjük a nyilvánosság felé”. Ugyanakkor, ne tegyük közszemlére nyilvános felületeken a remekműveinket, ne szervezzünk online kiállítást az új művekből az eredeti szerző engedélye nélkül.

Könyvek, újság- és folyóiratcikkek másolása, feltöltése, letöltése

Az iskolai oktatás céljára egy-egy csoport vagy iskolai osztály létszámának megfelelő, valamint a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás keretében szervezett vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők (ez a szabály nem változott).

Kiegészítő szabály: az érintett tanulók, hallgatók részére terjeszthetők és az oktatási intézmény biztonságos elektronikus hálózatán keresztül szemléltetés érdekében számukra lehívásra hozzáférhetővé tehetők.

Blog témák

További olvasnivaló