Fontos szerzői jogi szabályok változnak

A törvénytervezet a fényképészeti művek szerzőinek és felhasználóinak a jogaira vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. A T/15703 számon olvasható a tervezet, amely az egyes szerzői jogi törvények jogharmonizációs célú módosításáról szól.
Facebook
LinkedIn
Email
Illusztráció: Jirsak / Shutterstock

A törvénytervezet teljes szövege itt olvasható.

A módosítás előzménye,[1] hogy 2015-ben az Európai Bizottság közzétette az Európai digitális egységes piaci stratégiát (DSMS).

A stratégiában javasolt intézkedéseik három fő pillére:

 1. a digitális választék bővítése és a kulturális tartalmak online, tartózkodási helytől független elérésének javítása;
 2. a jobb szerzői jogi szabályozás kialakítása a kutatás és az oktatás területén, illetve a szellemi alkotásokhoz való hozzáférés feltételeinek javítása a fogyatékos személyek számára;
 3. egy méltányosabb feltételeket garantáló, fenntartható piactér megalkotása az alkotók és a sajtó számára.

A stratégia közzétételét követően két irányelv került elfogadásra 2019-ben. Az irányelvek átültetésére két év áll a tagállamok rendelkezésére, a határidő 2021. június 7-e.

A két irányelv:

 1. SatCab irányelv, (EU) 2019/789 európai parlamenti és tanácsi irányelv – elérhető itt.
 2. CDSM irányelv,(EU) 2019/790 európai parlamenti és tanácsi irányelv – elérhető itt.

A hazai jogszabályok részben már megfeleltek az irányelvben foglaltaknak, de szükséges a pontosítás és a kiegészítés.

A módosítással érintett törvények:

 1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.)
 2. A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.)

A módosítás érintheti egyebek mellett:

 • a mű egységének védelméhez fűződő jog fogalmi pontosítását,
 • a szabad felhasználás egyes szabályait, így a paródiára, az oktatási célú szabad felhasználásra vonatkozó szabályokat is,
 • a felhasználási szerződésekre vonatkozó szabályokat,
 • a Szerzői Jogi Szakértői Testület szakértői véleményeinek nyilvánosságára vonatkozó szabályokat,
 • a munkaviszonyban készített művek felhasználási szabályait,
 • a közös jogkezelő szervezethez intézett tiltakozásra vonatkozó szabályokat,
 • az árva művek felhasználására vonatkozó szabályokat.

Külön szeretnénk felhívni a figyelmet a fényképészeti művek idézésének szabályaira. Jelenleg egy kiegészítő mondat teszi teljesen egyértelművé, hogy a fotókból nem idézhető részlet. Az idézés fő szabálya szerint a mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti. Ezt egyértelműsíti egy kiegészítő szabály, amely az idézés lehetőségét kizárja a fotóművészeti alkotások felhasználása során. Várhatóan hatályon kívül helyezik ezt a kiegészítő mondatot, mivel az idézés körében érvényesülő egyéb törvényi biztosítékok ebben az esetben is irányadók, vagyis arra kizárólag a mű jellege és célja által indokolt terjedelemben, a forrás, valamint a szerző megnevezésével kerülhet sor. Az idézés továbbá nem sértheti a szerző személyhez fűződő jogait, és a fotóművészeti alkotások sajátosságaira tekintettel a továbbiakban is kiemelt figyelmet szükséges fordítani a mű egységének védelmére.[2]

Fontos, hogy a törvénytervezet még nem került elfogadásra.

A jogalkotási folyamatot figyelemmel kísérjük és az elfogadott (a fényképészeti műveket is érintő) változásokról beszámolunk.

FORRÁSOK

[1] Általános indokolás a T/15703 számú törvénytervezethez – 24. oldal https://www.parlament.hu/irom41/15703/15703.pdf

[2] Általános indokolás a T/15703 számú törvénytervezethez – 68. oldal https://www.parlament.hu/irom41/15703/15703.pdf

Blog témák

További olvasnivaló