Hírek

Hírek

8 év? 50 év? Örökké?

8 év? 50 év? Örökké?


2019.02.06.

Meddig kell megőrizni a munkaszerződéseket?

„A munkaszerződéseket 50 évig őrizzük.” „A munkaszerződéseket nem selejtezzük.” Egy szabály, amelyet a legtöbbet betartottak eddig is, szájhagyományra alapozva.  

 

Nem volt konkrétan meghatározható vége az adatkezelésnek. Nem volt erre törvényi szabályozás. Sokan a levéltári törvényre hivatkoztak jobb híján, amely alapján maradandó iratoknak tekintették a munkaügyi iratokat. Az iratok megőrzésének fontossága legkésőbb nyugdíjba vonuláskor beigazolódott. A munkáltatók, foglalkoztatók jó esetben őrizgették ezeket és felkészülten várták a megkeresést, ha a biztosítottnak igazolásra volt szüksége a szolgálati idő vagy a nyugellátás megállapításához.

A megállapításhoz szükséges adatokat fő szabályként a társadalombiztosítási igazgatási szerv nyilvántartása (nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási) tartalmazza. Ha a nyilvántartásban nem szerepelnek olyan adatok, amelyekről a biztosított tudja, hogy szerepelniük kellene, akkor lehetősége van igazolni napokat, jövedelmi adatokat.

A szokásjogra épülő gyakorlat alkalmazásában is eltérés mutatkozott, nem mindegy, hogy 50 évig tárolok egy iratok vagy a munkaviszony megszűnésétől számított 50 évig. Esetleg nem is tárolom, mert nem ismerem a szokásjogot.

Ezt a problémát orvosolta egy jogszabálymódosítás, amely egyértelművé teszi, hogy a nyugdíjigények érvényesítéséhez szükséges munkaügyi iratokat meddig kell megőrizni.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. 99/A. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásra kötelezett köteles megőrizni a munkaügyi iratokat a biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár belöltését követő öt évig.

Ki kötelezett (nyilvántartásra) megőrzésre?

 • bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat,
 • a tanulószerződés megkötésére jogosult szervezet (a szakképzésről szóló törvényben meghatározott tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén a tanulószerződés megkötésére jogosult szervezet),
 • társas vállalkozás, e jogszabály értelmében ide sorolandó: kkt., bt., kft., közös vállalat, egyesülés, európai gazdasági egyesülés is – előtársaságként történő működés időszakában is -, szabadalmi ügyvivői társaság, szabadalmi ügyvivői iroda, gépjárművezető-képző munkaközösség, oktatói munkaközösség, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda, egyéni cég
 • az ellátást folyósító szerv (az álláskeresési járadékban, keresetpótló juttatásban, vállalkozói járadékban, valamint munkanélküli-járadékban, álláskeresést ösztönző juttatásban, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő, biztosítottnak minősülő személy esetén),
 • a segélyt, a támogatást, illetve a díja folyósító szerv (a gyermekgondozást segítő ellátásban, a gyermekgondozási segélyben, a gyermekgondozási díjban, a gyermeknevelési támogatásban, a gyermekek otthongondozási díjában és az ápolási díjban részesülő személyek),
 • a kincstár (a kincstár számfejtési körében a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tartozó munkáltatók esetében a járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a nyilvántartással és adatszolgáltatással, valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő kötelezettségek tekintetében),
 • a kölcsönbeadó (munkaerőkölcsönzés esetén),
 • a kijelölt munkáltató (több munkáltatóval létesített munkaviszony esetén),
 • az ellátást megállapító honvédségi szervezet vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő személy esetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő személy esetében),
 • a fejlesztési foglalkoztatási díjat folyósító fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, intézmény,
 • őstermelő.

 

Mit tegyen a megőrzésre kötelezett, ha jogutód nélkül szűnik meg?

Jelentse be a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK A HELYÉT.  Ebből a listából lehet kiválasztani a az illetékes szervet: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/ügyintézési-tájékoztatók/65-általános-tájékoztató/2308-a-nyugdíjbiztosítási-igazgatási-szervek-hatásköre-és-illtékessége.html

 

Érdeklődésünkre azt az információt kaptuk, hogy itt érhető el a tájékoztatás az eljárással kapcsolatban.

"Az adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó igazolási kötelezettség megszűnése a végelszámolás során" cím alatt

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/ügyintézési-tájékoztatók/112-adatszolgáltatás.html

Kapcsolódó nyomtatvány ezen a linken, aki be tudja azonosítani, melyik az, kérjük, jelezze. :) 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatványok/29-további-nyomtatványok/32-adatszolgáltatás.html?Itemid=101

 

2019.02.06.