Hírek

Hírek

Küldünk személyes adatot harmadik államba vagy nem?

Küldünk személyes adatot harmadik államba vagy nem?


194 lehetőségünk van tévedni. Mert kinek a fejében él egy lista arról, hogy melyik állam számít harmadik államnak az elismert 194 állam közül?

 

A GDPR ezt a kifejezést használja: harmadik ország. Az adatkezelőnek tudnia kell, továbbít-e személyes adatot harmadik országba.

Mit értünk harmadik ország alatt? 

Az Info tv. szerint: harmadik ország minden olyan állam, amely nem EGT-állam. Akkor most mindenki sorolja fel, melyek is ezek!

 

Három csoportra osztható az EGT-államok listája, amelyekbe mindenféle hókuszpókusz nélkül szabad adatot továbbítani:

 

Európai Unió és tagállamai:

Ausztria

Belgium

Bulgária

Ciprus

Csehország

Dánia

Egyesült Királyság

Észtország

Finnország

Franciaország

Görögország

Hollandia

Horvátország

Írország

Lengyelország

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Németország

Olaszország

Portugália

Románia

Spanyolország

Svédország

Szlovákia

Szlovénia

 

Más államok, amelyek ugyan nem tagjai az Európai Uniónak, de részesei az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak:

Izland

Liechtenstein

Norvégia

 

Más államok, amelyek állampolgárai azonos jogállást élveznek a fenti két csoportban szereplő államok állampolgáraival, mégpedig egy nemzetközi szerződés alapján.

Svájc (személyek szabad mozgása vonatkozásában azonos jogállású)

Svájc a személyes adatok továbbítása tekintetében harmadik államnak minősül. Megfelelőségi határozatát 2000-ben fogadta el a Bizottság. 

 

Mit tegyünk, ha a felsoroltakon kívüli államba továbbítunk személyes adatot? Keressünk fel egy adatvédelmi szakembert!

Kivéve, ha csak arról van szó, hogy használjuk a Google valamely szolgáltatását, esetleg a Facebookot. Ebben az esetben célravezető ezt a linket megnyitni.

 

 

A  következő forrásokat használtuk a  bejegyzés összeállításához:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 23-24. pont

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0024

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok

Illusztráció: AdobeStock