Webinárium adatkezelési tájékoztatás

Tájékoztatásunk a Merosus Kft. által FOTO.JOG témakörben szervezett webináriumokhoz kapcsolódó adatkezelés bemutatására terjed ki.

Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége: Merosus Kft.; képviseli: Kása Zoltán ügyvezető, https://merosus.hu/;  kepzes@merosus.hu

A kezelt személyes adatok köre: név és e-mail-cím.

Az érintettek köre: a webináriumra regisztráló természetes személyek. A webináriumra űrlapon keresztül lehet regisztrálni.

Az adatkezelés célja: elektronikus kapcsolattartás a webináriumra jelentkezőkkel. A regisztráció során megadott tetszőleges néven szólítjuk meg a résztvevőket, és az itt megadott e-mail-címre érkeznek az üzeneteink.

Alapvetően négy levelet kapnak a regisztrálók:

  • az első levél a sikeres regisztráció visszaigazolásáról szól;
  • a második levél egy emlékeztető üzenet a webinárium időpontjára, a webináriumot megelőző napon;
  • a harmadik levél a csatlakozáshoz szükséges linket tartalmazza.
  • a negyedik levélben megköszönjük a részvételt és tájékoztatást adunk a következő webináriumról.

Ha bármely okból megváltozik a webináriumhoz használt felület, vagy az időpont módosítására van szükség, illetve egyéb rendkívüli körülmény miatt értesíteni szükséges a jelentkezőket, ugyancsak a regisztráció során megadott e-mail-címre küldünk levelet.

FONTOS: a regisztráció nem jelent feliratkozást a hírlevelünkre.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás – az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, ha ez korábbi, mint a webinárium időpontját követő nap. A webináriumot követő napon véglegesen törölni fogjuk a regisztrációs listát. A hozzájárulását a kepzes@merosus.hu e-mail-címre küldött üzenetében tudja visszavonni, a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Címzettek: a regisztrációhoz szükséges űrlapot és a levelek kiküldéséhez használt felületet a Bithuszárok Bt. biztosítja (2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.; info@bithuszarok.hu).

Érintetti jogok: kérelmezheti tőlünk különösen a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban biztosított jogosultságokról bővebben tájékozódhat a honlapunkon elhelyezett adatkezelési tájékoztatóból: https://merosus.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Panaszkezelés:

Ha a Merosus Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy úgy érzi, megsértettük az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (elérhetőség: kepzes@merosus.hu), munkatársaink örömmel segítenek.

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza, az adatkezelő elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá. Elérhetőségek: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu.

 

Dunaharaszti, 2023. június 14.